• Gratis levering in België
  • Razendsnel & flexibel
  • Eenvoudig bestellen

Algemene opmaakrichtlijnen

Algemene aanleverspecificaties drukklare bestanden

De aanleverspecificaties voor sommige producten kunnen sterk afwijken van de algemene aanleverspecificaties. Ga dus steeds na of er andere, speciefieke aanleverspecificaties van toepassing zijn.

Formaat

Het bestandsformaat, dat is het formaat waarin de drukklare bestanden moeten worden aangeleverd met inbegrip van de afloop, is aan alle zijden 3 mm groter dan het eindformaat van het uiteindelijke, schoongesneden drukwerk.

Synoniem voor bestandsformaat zijn gegevensformaat of bruto formaat.
Synoniem voor eindformaat is netto formaat.

Afloop

Aan alle vier zijden (boven, onder, links en rechts) moet er 3 mm afloop voorzien worden. Bij het schoonsnijden van het drukwerk kan het immers voorkomen dat het papier lichtjes verschuift en het mes dus een beetje verspringt ten opzichte van het papier. De afloop voorkomt in zo een geval dat er witte randen ontstaan bij het schoonsnijden. Plaats in de afloopzone dus geen elementen die niet afgesneden/aangesneden mogen worden (zoals teksten en logo's), maar laat het achtergronddesign hier wel doorlopen om de witte randen bij het schoonsnijden te voorkomen.

Een voorbeeld ter illustratie:
Bestandsformaat A4: 303 x 216 mm (inclusief 3 mm afloop aan elke zijde)
Eindformaat A4: 297 x 210 mm (formaat na het schoonsnijden)

Synoniemen voor afloop zijn bleed of snijmarge.

Veiligheidsmarge

Elementen zoals teksten en belangrijke info die niet afgesneden/aangesneden mogen worden, moeten min. 5 mm afstand hebben van de rand van het eindformaat (met name 8 mm afstand t.o.v. de rand van het bestandsformaat).

Kleurmodus

CMYK

Kleurprofielen

FOGRA39/ISO Coated V2 voor coated papier; FOGRA47/PSO Uncoated ISO12647 voor uncoated papier.

Kleurverzadiging/inktbezetting (C+M+Y+K)

Mag in het geheel niet boven 300%  (bij spoedleveringen 260%) liggen. De minimale inktbezetting dient 10% te bedragen. Voor een rijke zwarte kleur volstaat 100% K + 50% C of 100% K + 30% C.

Snijmarkeringen, vouwlijnen of andere hulptekens

Niet gebruiken, deze worden tijdens het productieproces automatisch toegevoegd..

Kaders en randen

Bij het gebruik hiervan kan er visueel asymmetrie ontstaan in het design door afwijkingen bij het schoonsnijden.

Lettertypes (fonts)

Zet alles om naar naar (letter)contouren/-curves/outlines. Dit zorgt ervoor dat teksten niet meer selecteerbaar zijn en er niets verkeerd kan gaan indien het gebruikte lettertype ontbreekt.

Transparanties, Overdruk & andere effecten

Omzetten naar bitmaps (Corel Draw).

Resolutie

  • Bij kleur en grijstinten: normaal 300dpi, liefst 600dpi (indien lettertypes in grootte 8 of kleiner gebruikt worden, dan altijd 600dpi).
  • Bij bitmap: 1200dpi

Bestandstype

Bij voorkeur PDF-bestanden (PDF 1.3). JPG (belangrijk: kies voor maximale kwaliteit en baseline “standaard”) aanvaarden wij echter ook.

Let op: elke pagina moet als een apart bestand worden opgeslagen, met name bij bv. één visitekaart of flyer met recto/verso druk worden twee bestanden (één voor de recto kant en één voor de verso kant) aangeleverd. Dit geldt ook voor folders en geplooide visitekaarten. Met name bij bv. één folder met twee plooien (dus een drieluik met 6 kantjes) worden ook slechts twee bestanden aangeleverd, nl. één met de drie kantjes voor de buitenkant en één met de drie kantjes voor de binnenkant. Let bijgevolg op de juiste schikking en breedte van de kantjes in elk bestand.