Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, ook wel verzakingsrecht genoemd, geldt enkel voor opdrachtgevers die in de hoedanigheid van consument producten online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen de 14 dagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

De consument beschikt echter niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de producten worden vervaardigd volgens zijn specificaties en/of de producten een duidelijk persoonlijk en/of bederfbaar karakter hebben en/of o.w.v. hygienische of gezondheidsredenen. In deze gevallen is het herroepingsrecht dus niet van toepassing en komt volledig te vervallen.

In de gevallen dat het herroepingsrecht niet vervalt, moet de consument die van dit recht gebruik wenst te maken, binnen de 14 dagen vanaf de levering contact met ons opnemen (gelieve het formulier "Herroeping overeenkomst consumenten" ingevuld mee te sturen) en de producten binnen de 20 dagen vanaf de levering ervan aan ons terugbezorgen. Het terugsturen van producten is op kosten en risico van de consument, behalve als deze niet conform zijn. De producten dienen ons per koerier (DPD, DHL, UPS, enz.) te worden terugbezorgd. Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. In geen geval zullen gebruikte, bevuilde, beschadigde, op maat gemaakte of onvolledige producten worden teruggenomen. Degene waarvan het veiligheidszegel verbroken werd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, worden ook niet door ons geaccepteerd.

Retouradres:
PrintSimple
c/o OfficeCapital
Ilgatlaan 9
3500 Hasselt