Wat betekent FR B1 gecertificeerd?

Laatst bijgewerkt op

Een FR B1 certificaat heeft betrekking op de ontvlambaarheid van het materiaal. Dit is belangrijk voor materialen zoals spandoeken, die vaak worden gebruikt op plaatsen met veel bezoekers, zoals beurzen, expo's en festivals. Vanuit een veiligheidsstandpunt is het dan ook van belang dat een spandoek niet onmiddellijk in brand schiet als er een brand zou ontstaan. Om materialen vlot te kunnen vergelijken met betrekking tot hun ontvlambaarheid heeft de Europese Gemeenschap een certificaat/label uitgewerkt. 

In figuur 1 en tabel 1 geven we een overzicht van alle mogelijke labels m.b.t. de mate van ontvlambaarheid. Daarin zie je dat materialen met een brandklasse B1 moeilijk ontvlambaar zijn en dus goed geschikt zijn voor gebruik op beurzen en expo's.

De afkorting FR (of RF) staat voor fire retardant  of dus de brandweerstand van het materiaal.

De Europese brandklassen
Figuur 1: de Europese brandklassen

Tabel 1: de Europese brandklassen
Brandklasse Ontvlambaarheid
A Niet
B1 Nauwelijks
B2 Heel moeilijk
C Moeilijk
D Gemiddeld
E Makkelijk
F Niet bepaald