Waar staan de ESG certificaten en labels voor?

Laatst bijgewerkt op

Waar staat ESG voor?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance, drie belangrijke factoren waarmee beleggers, belanghebbenden en consumenten rekening houden bij de beoordeling van de duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf of organisatie.

Milieufactoren hebben betrekking op het effect van een bedrijf op de natuurlijke wereld, zoals de CO2-voetafdruk, het energieverbruik, het afvalbeheer en het grondstoffenverbruik. Sociale factoren hebben betrekking op het effect van een bedrijf op mensen, waaronder werknemers, klanten en de bredere gemeenschap. Dit kan kwesties bevatten zoals arbeidspraktijken, mensenrechten, diversiteit, inclusie en betrokkenheid bij de gemeenschap. Governance-factoren hebben betrekking op het interne beheer en de interne structuur van een bedrijf, met inbegrip van het leiderschap, de besluitvormingsprocessen en de verantwoordingsmechanismen.

Tip: weet dat je in de categorie eco-producten kan filteren op onderstaande labels.

Welke labels zijn er?

OEKO-TEX

OEKO-TEXOEKO-TEX is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor textiel- en lederproducten. Het doel van dit label is om te garanderen dat textiel- en lederproducten vrij zijn van schadelijke stoffen. Het is gebaseerd op verschillende chemische- en milieuparameters. Op basis van deze parameters worden testen uitgevoerd en wordt er gecontroleerd op naleving van milieu- en sociale normen.

Fair Wear

Fair wearFair Wear zet zich wereldwijd in voor de verbetering van arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. Dit gaat over zaken zoals vrijheid van vereniging, eerlijke verloning, veilige & gezonde werkomstandigheden en kinderarbeid. Merken die zich met Fair Wear foundation verbinden, ondergaan dan ook controles op al deze zaken. Wanneer je een product met een Fair Wear label koopt, schaf je een product aan dat onder eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden geproduceerd werd.

GOTS

GOTSGOTS staat voor Global Organic Textile Standard. Het is een wereldwijd erkend certificatiesysteem voor textiel gemaakt van biologische vezels. De GOTS-norm bestrijkt de hele toeleveringsketen, van de oogst van grondstoffen en productie tot en met de etikettering. Om de GOTS-certificering te verkrijgen, moeten alle in een product gebruikte materialen biologisch gecertificeerd zijn. Bovendien moet het gehele productieproces voldoen aan strenge milieu- en sociale criteria. Zoals natuurlijke kleurstoffen, hernieuwbare energiebronnen en eerlijke arbeidspraktijken.

GRS

GRSGRS staat voor Global Recycled Standard. Het is een certificeringsnorm voor producten die gemaakt zijn met een bepaald percentage gerecycleerd materiaal. Het bevestigt ook dat de hele toeleveringsketen aan bepaalde milieu- en sociale criteria voldoet. Het GRS-label geeft de consument de zekerheid dat het product dat hij koopt, gemaakt is van gerecycleerd materiaal en voldoet aan strenge milieu- en sociale normen.

RCS

RCSRCS staat voor Recycled Claim Standard. Het is een internationale norm die dient om gerecycleerde grondstoffen te traceren doorheen de toeleveringsketen, net zoals de GRS norm doet. Het grote verschil is dat het RCS label al gebruikt mag worden vanaf het moment dat er 5% gerecycleerde materialen worden gebruikt, terwijl dit bij GRS minstens 50% moet zijn.

Amfori BSCI

Amfori BSCIHet Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een toonaangevend initiatief van bedrijven om de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren. Het biedt een kader en hulpmiddelen om bedrijven te helpen de sociale prestaties in hun toeleveringsketens te verbeteren, met de nadruk op arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden.

PEFC

PEFCPEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Het is een organisatie die werkt aan de bevordering van duurzaam bosbeheer en verantwoorde inkoop van bosproducten. Om PEFC gecertificeerd te worden, moet een bos voldoen aan strenge ecologische, sociale en economische criteria, waaronder bescherming van de biodiversiteit, respect voor de rechten van werknemers en inheemse volkeren en duurzaamheid op lange termijn. Het PEFC-label geeft de consument de zekerheid dat het product op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier is geproduceerd. 

FSC

FSCFSC staat voor Forest Stewardship Council. Het is een organisatie die verantwoord beheer van de bossen in de wereld bevordert. Om een FSC-certificaat te krijgen, moet een bos voldoen aan strenge ecologische, sociale en economische criteria, waaronder bescherming van de biodiversiteit, respect voor de rechten van werknemers en inheemse volkeren en duurzaamheid op lange termijn. Het FSC-label geeft consumenten de zekerheid dat het product is geproduceerd op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier.

Prevented Ocean Plastic

Prevented Ocean PlasticEen "Prevented Ocean Plastic Label" is een labelsysteem dat door bedrijven en organisaties wordt gebruikt om aan te geven dat hun productverpakking of productieproces heeft voorkomen dat een bepaalde hoeveelheid plastic afval in de oceaan terecht kwam. Het label wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het bedrijf zich inzet voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.

CO2 voetafdruk

CO2 voetafdrukEen certificaat voor een lage CO2 voetafdruk is een document dat certificeert dat er maatregelen getroffen zijn tot vermindering van de CO2 voetafdruk. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de toepassing van energie-efficiënte technologieën, de vermindering van afval en emissies, of de compensatie van koolstofemissies door middel van koolstofkredieten of andere middelen.

Waterbesparend

WaterbesparendEen waterbesparingscertificaat certificeert dat er maatregelen zijn genomen om het waterverbruik te verminderen. Het dient als erkenning van hun inspanningen om water te besparen en kan worden gebruikt als bewijs van hun inzet voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.

Blauwe engel

Blauwe EngelBlauwe engel is een milieulabel dat enkel wordt toegekend aan producten of diensten die een verminderde impact hebben op het milieu. Er wordt met verschillende criteria rekening gehouden, zoals: duurzame materialen, energie-efficiëntie, vermijden van toxische en gevaarlijke stoffen, ergonomische criteria, enzovoort.

Bluesign

Blauwe EngelElk artikel met een bluesign PRODUCT- of APPROVED-label is vervaardigd volgens strikte veiligheids- en milieueisen. Er worden dan proactief milieuschadelijke stoffen geëlimineerd aan het begin van de textieltoeleveringsketen met behulp van Input Stream Management om de impact op mens en planeet te minimaliseren.

Op zoek naar informatie over meer certificaten & labels? Bezoek dan de website van Ecolabel index.