• Gratis levering in België
  • Razendsnel & flexibel
  • Eenvoudig bestellen

Ons steentje bijdragen met WeForest!
Gepubliceerd op 14 augustus 2018

Ons steentje bijdragen met WeForest!

Wij geven om de toekomst

We vinden het bij PrintSimple belangrijk om iets terug te geven aan de natuur, en dit in de vorm van een maatschappelijk verantwoord project. Daarom is Magnis Group, de onderneming achter PrintSimple, partner geworden van WeForest!

WeForest is een internationale non-profitorganisatie dat zich inzet voor het herbeplanten van inheemse bossen. Met dit als hoofddoel willen zij samen met andere organisaties de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de opwarming van de aarde beperken tot een maximale stijging van 2°C.

Zowel voor 2017 alsook voor 2018 verplichten wij ons sowieso al om per bestelling die bij ons geplaatst wordt samen met WeForest één boom te planten! Anders gezegd: hoe meer orders jij bij ons plaatst, hoe meer bomen er geplant worden. Bestellen maar!

De kracht van een boom

Bomen vormen niet enkel een van de belangrijkste basisstoffen voor de papierproductie. Ze zijn ook nog steeds gewoonweg de beste methode om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen en via het proces van de fotosynthese, herinner je aan die leerstof uit het secundair onderwijs, om te zetten in zuurstof. Daarnaast zorgen bomen ook voor verkoeling van het omliggende terrein door het directe zonlicht te absorberen met hun bladeren. Wat wederom onder de bomen levensruimte crëeert voor struiken, planten en dieren.

Climate, People & Planet

Naast het planten van bomen in tropische gebieden en het herstellen van de biodiversiteit, engageert WeForest zich ook voor de lokale bevolking. Ze kijken samen met de lokale boeren naar mogelijkheden om het bos duurzaam te beheren, zodat nieuwe, herbeplante bossen een lange toekomst beschoren zijn. In elk project krijgen ook vrouwen economische kansen d.m.v. trainingen over het opzetten van boomkwekerijen en andere gemeenschapsactiviteiten die ervoor zorgen dat de projecten duurzaam zijn en ook ten goede komen van de lokale bevolking. Zo sluit WeForest de kringloop en zorgt ervoor dat de lokale bevolking en de herbeboste gebieden een versterkende werking op elkaar hebben.

Transparantie

Investeren in WeForest heeft dus een directe, merkbare impact en talloze indirecte voordelen. WeForest beschikt verder over een stevig team wetenschappers en onderzoekers die constant lopende projecten analyseren en bijsturen om met de beschikbare middelen een maximale impact te garanderen. WeForest hecht dan ook veel belang aan transparantie naar hun fondsen. Via hun website (www.weforest.org) kunnen geïnteresseerden concrete analyses en rapporten terugvinden.

Onze impact in cijfers:

  • 4.150 m2 bos direct hersteld.
  • 10.000 m2 land dat direct of indirect positief beïnvloed werd.
  • 60 ton CO2-uitstoot geneutraliseerd over een periode van 20 jaar (wat het equivalent is van de jaarlijkse CO2-voetafdruk van 9 EU-burgers)!

Al het voorgaande in overweging genomen, was het dus een no-brainer voor ons om voor een partnerschap met WeForest te kiezen. Wij zijn trots dat wij kunnen meewerken aan een beter klimaat, meer fauna en flora en ook de leefomstandigheden van mensen kunnen verbeteren. We zijn er zeker van dat dit nog maar het tipje van de ijsberg is, en dat we samen met al onze klanten nog veel meer goeds kunnen realiseren.

Meer info: https://www.weforest.org/partner/magnis-group

Vers van de pers

Gerelateerde artikels